RESA

RESA

Arbetsförmedlingens upphandling av sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag åren 2012-2014.

Målgrupp:
Personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. 

Upplägg:
Målet är att deltagare ska återvinna funktioner, självförtroende och motivation. Deltagaren startar i en befintlig verksamhet, där arbetsuppgifter anpassas till deltagarens förutsättningar. Det kan handla om hantverk, matlagning, enkla reparationer och mycket mer. Rehabiliterande inslagen som utvecklar arbetsförmågan kan vara: regelbunden vistelse i verksamheten och deltagande i arbete, friskvårdsaktiviteter, kostrådgivning, studiebesök med mera.  Deltagare ska ha handledning av en erfaren handledare och stöd utifrån sina specifika förutsättningar och behov. varje arbetsledare/handledare får ge stöd till max sex deltagare samtidigt.
Placering kan variera i tid, men kan längst vara tolv månader. Deltagaren deltar på 100 % av sin förmåga, ifrån några timmar upp till 40 timmar per vecka