PIMLIV

PIMLIV


Individanpassat verksamhet för att klargöra förutsättningarna för arbete.
Vägledande processer för individer i alla situationer/tillstånd i livet!